Alle Preisträger*innen 1991–2021

2021

Maria Ioudenitch mit der "Joachim-Ma"-Stradivari
Maria Ioudenitch | © Jenny Chou

Joseph Joachim Preis:
Maria Ioudenitch

Laureat*innen:
Javier Comesaña
Maria Ioudenitch
Chiara Sannicandro
Minami Yoshida

Publikumspreis: Chiara Sannicandro
Beste Interpretation des Auftragswerks: Maria Ioudenitch
Kammermusikpreis: Maria Ioudenitch

 

2018

Timothy Chooi
Timothy Chooi | © Helge Krückeberg

1. Preis: Timothy Chooi
2. Preis: Dmytro Udovychenko
3. Preis: Cosima Soulez Larivière
4. Preis: Rennosuke Fukuda
5. Preis: Leonard Fu
6. Preis: Youjin Lee
Publikumspreis: Dmytro Udovychenko
Beste Interpretation des Auftragswerks: Cosima Soulez Larivière
JJV Community Award: Dmytro Udovychenko

2015

Sergey Dogadin

1. Preis:  Sergey Dogadin
2. Preis:  Shion Minami
3. Preis:  Richard Lin
4. Preis:  Benjamin Marquise Gilmore
5. Preis:  Ayana Tsuji
6. Preis:  Amalia Hall
Publikumspreis: Ayana Tsuji
Beste Interpretation des Auftragswerks: Ayana Tsuji
JJV Community Award: Richard Lin

2012

Dami Kim, Alexandra Conunova | JJV 2012
Dami Kim, Alexandra Conunova | © Dami Kim, Olga Lucovnicova

1. Preis:  Alexandra Conunova
1. Preis:  Dami Kim
3. Preis:  Tobias Feldmann
4. Preis:  In Mo Yang
5. Preis:  Bomsori Kim
5. Preis:  Airi Suzuki
Publikumspreis: Tobias Feldmann
Musikkritikerpreis: Tobias Feldmann

2009

1. Preis:  Fumiaki Miura
2. Preis:  Clara-Jumi Kang
3. Preis:  Yura Lee
4. Preis:  Yusuke Hayashi
4. Preis:  Hyuk Joo Kwun
4. Preis:  Solenne Païdassi
Publikumspreis: Fumiaki Miura
Musikkritikerpreis: Fumiaki Miura

2006

1. Preis:  Suyoen Kim
2. Preis:  Hyun-Su Shin
3. Preis:  Kana Sugimura
4. Preis:  Nikita Borisoglebskiy
4. Preis:  Fanny Clamagirand
4. Preis:  Zhijiong Wang
Publikumspreis: Hyun-Su Shin

2003

1. Preis:  Nemanja Radulovic
2. Preis:  Saeka Matsuyama
3. Preis:  Ning Feng
4. Preis:  Keisuke Okasaki
4. Preis:  A-rah Shin
4. Preis:  So-Young Yoon

2000

1. Preis:  Frank Huang
2. Preis:  Andrej Bielow
3. Preis:  Arabella Steinbacher
4. Preis:  Joseph Lin
5. Preis:  Baiba Skride
6. Preis:  Elina Vähälä

1997

1. Preis:  Michiko Kamiya
2. Preis:  Francesco Manara
3. Preis:  Bin Huang
4. Preis:  Reiko Otani
5. Preis:  Anton Sorokow
6. Preis:  Felicia Terpitz

1994

1. Preis:  Robert Chen
2. Preis:  Anton Barachovsky
3. Preis:  Latica Honda-Rosenberg
4. Preis:  Stephan Milenkovic
5. Preis:  Adele Anthony
6. Preis:  Misha Keylin

1991

1. Preis:  Antje Weithaas
2. Preis:  Catherine Cho
3. Preis:  Bartlomiej Niziol
4. Preis:  Juliette Kang
5. Preis:  Mieko Kanno
6. Preis:  Akiko Tanaka